Оценка на Вашите търговци: 10 въпроса, които трябва да зададете

Резултат с изображение за sales assessment

Оценка на Вашите търговци: 10 въпроса, които трябва да зададете

Погледнете всеки от хората си и направете всичко възможно, за да определите следното:

 

Кои са техните силни и слаби страни?

Колко добре постигат целите и задачите си? Тук разгледайте основните KPI, фуниите, търсенето и типичната информация за отчитането.

Как се справят с изпълнението на плана си? Ако приемем, че са налице цели за изпълнение.

Какви са техните цели и стремежи? Дали са реалистични?

Какъв е техният поведенчески стил? Това е критично  важно. Разбирането на техния поведенчески стил е ключът към свързването и общуването с тях по възможно най-ефективен начин.

Как прекарват времето си? Това може да ви даде много добра представа за възможностите за увеличаване на производителността чрез опитимизиране на процесите, премахване на разсейването и пречките и решаване на въпроси, свързани с управлението на времето.

Колко добре използват системите, инструментите, програмите и процесите в компанията си?

Как взаимодействат с колегите си в организацията? Дефинирайте 3 нива на комуникация.

Как другите взаимодействат с тях?

Колко време и внимание за управление искат те? Колко им е необходимо? Това не винаги е един и същ отговор.