20.03.2016

Резултати

Увеличение на търговските резултати

Целта на Даниел е да се създаде безспорни положителни резултати за търговските екипи на неговите клиенти. В частност, клиентите разчитат на нас за увеличаване на активностите с проспектите, постигане на по-големи средни продажби, повече реферали и по-високи приходи от продажбите. Те също така искат да прекарват по-малко време за изготвянето на оферти и повече време за продажбени срещи и разговори. Графиките по-долу резултати показват възможностите на Даниел да помогне на компаниите да постигнат тези цели:

1. По-висока активност спрямо  проспектите.

Намирането на проспекти е едно от най-големите предизвикателства пред моите клиенти. За увеличаването на продажбите във всяка една компания, първо трябва да се увеличат активностите относно проспектите. Ето четири примера за организации, които са увеличили тези дейности с наша помощ:

Ръст в активностите спрямо проспектите за ден за търговец:

1_prospects_activities_2

 

2. Увеличаване на средния размер на сделките.

Много организации последователно проследяват броя на продажбите, които всеки търговец сключва, но малцина следят средния размер на тези продажби. Чрез увеличаване на средния размер на всяка една продажба, рентабилността се увеличава драстично с минимални допълнителни усилия. По-долу може да видите четири примера за компании, съветвани от нас за увеличението на средния размер на продажбите:

Размер на средна продажба, в хиляди лева*

2-average_sales_sizes

 

3. Повече препоръки.

На съвременния пазар всеки търговец трябва да получава непрекъснато референции от силни клиенти и препоръки към техни съществуващи партньори и клиенти. Това е най-лесният начин да си набавите необходимия брой проспекти, вместо да се гърчите с повече и повече cold calls. Тази графика представя няколко примера на клиенти, чийто проспекти са нараснали значително благодарение на работата с нас:

Увеличение на получените референции за търговец за месец*

3_more-refferals

4. Повече оферти и проформи, повече продажби.

Много търговци губят времето си с проспекти, които нямат намерение да правят бизнес с тях. Затова една от най-важните зони за фокусиране на Даниел е да помогне на търговските екипи да предотвратят загубата на време за писане на ненужни оферти и презентации—и да им помогне да прекарват повече време с добре-квалифицирани проспекти. Ето само няколко примера за клиенти, намалили броят на офертите спрямо приключените сделки и оборотите:

Среден брой оферти спрямо сключени сделки за търговец за месец:

4-average_proposal_closed_deals