08.03.2016

Услуги

Съчетаваме стратегическа проницателност с широки пазарни познания, за да помогнем на клиентите да разширят бизнес производителността си и да увеличат пазарния си дял – посредством нашите услуги – продуктови стратегии, маркетингови програми, управление на връзките с клиентите, ценообразуване, бранд-стратегии и продажбени канали.

Услуга   Осигуряваме

Продуктова стратегия

 

Оптимизация на продуктовото портфолио
Създаване на нови продукти
Създаване и прилагане на иновации
Създаване на процесни и организационни графики

Маркетинг стратегия

Създаване на пазарна стратегия
Създаване на масовите клиентски профили
Анализи на клиентите и продуктите
Пазарна оптимизация

 

Връзки с клиентите

Клиентска лоялност: създаване & прилагане
Сегментация на клиентите на база приходи
Приложение на CRM система

 

Цени

Динамика на индустриалното ценобразуване
Ценови рамки и оптимизиране
Управление на ефективността

 

Продажби

Channel strategy development
Sales channel configuration and operations design
Приоритетизация на ресурсите
Performance measurement and reward
Capability development
Прилагане на програмата

 

Маркираните с * полета са задължителни