23.07.2016

Търговски коучинг за предприемачи

Дали продажбата е страшна, мръсна дума?

Нуждаете се от повече или по-добри клиенти?

Елиминирайте препятствията пред бизнес растежа.

 • Идентифицирайте как продажбените Ви нагласи и слабости поставят пречки пред задаването на правилните въпроси, в правилното време и към правилния човек.
 • Задълбочете връзките си с настоящите клиенти и членове на екипа Ви.
 • Намерете и привлечете нови клиенти и служители от Вашите текущи връзки.
 • Изградете себе си като сериозен лидер, градящ своите мрежи.
 • Изградете партньорства и извлечете препоръки от Вашата мрежа.
 • Сключване на повече сделки за първите 90 дни.

Какво включва работата с нас?

 • Обективна персонална търговка оценка и персонализиран план за развитие, адресиран към Вашите специфични и уникални възможности и предизвикателства.
 • Задължителни ежедневни или ежеседмични индивидуални разговори за отчетност, брейнсторминг и реални продажбени разговори, разработване и анализиране.
 • Провеждане на 1-3 групови тренировъчни разговора на седмица с други избрани предприемачи – за развитие на различни перспективи.
 • Изграждане на стратегия за жизнена е-мейл кореспонденция с Вашите проспекти, клиенти, зони на влияние и други – каквито са нужни.
 • Поставяне на цели и разработване на система на внедряване и проследяване.
 • Изглаждане на продажбения процес за Вашия идеален потребител/клиент.
 • Трениране на стратегията преди разговори и последващи детайлни анализи.
 • Стратегия за съдържанието и мозъчни атаки.