18.03.2016

Обучения

Имаше време, когато великите търговски организации бяха изградени на базата на добри идеи и екип от бързаци. Но вече не е така.

Днешният пазар – във всяка индустрия – е много по-сложен.

Някогашният успешен подход, който в миналото често водеше до търговски успехи, вече не работи, когато става дума за създаване на търговски екип от шампиони. Създаването на търговска организация от световна величина днес изисква следването на систематичен подход, който всеки член на екипа трябва да овладее до майсторство. Посредством тренинги и консултации, Даниел помага на клиентите да създадат тези процеси – и да установят  отчетност, гарантираща тяхната ефективност.

Даниел е доверен съветник при разработването на стратегии за увеличаване на продажбите.

Клиентите на Даниел започват от малки старт-ъпи до големи корпорации. Въпреки широкия обхват на размера, много от тези организации идват при него поради едни и същи причини. Тук са най-често срещаните:

 • Няма достатъчно A играчи в търговския екип
 • Търговците звънят на най-ниско поставените купувачи с минимален успех
 • Всеки търговец използва различна продажбена техника
 • Усилията на търговските екипи са подкопани от по-евтините конкуренти
 • Търговците не могат да постигнат постоянни високи резултати от своите усилия

Ако изпитвате някоя от изброените по-горе затруднения, заявете телефонен разговор още днес с Даниел. По време на разговора Вие може да представите накратко своите търговски притеснения в по-голяма дълбочина и да дискутирате търговските си цели.

Целите, за чието постигане Даниел помага на клиентите, включват:

 • Разработване на системен подход за успешен край на сделките
 • Създаване на системна последователност на обработване на проспекти – за увеличаване резултатите на търговския екип
 • Създаване на ясна стратегия за управление на продажбите – за подкрепа на търговския екип
 • Разгръщане на процеса на наемане, който привлича само A-играчи
 • Рафиниране на съществуващия продажбен процес – за ускоряване на продажбените резултати
 • Разработване на специфична метрика за търговската активност на всеки търговец
 • Подобряване на планирането на „фунията” и отчитането на търговския екип
 • Внедряване на система за управление на търговците и поставяне на основите на увеличение на търговския екип

При постигането на тези цели Даниел обещава на клиентите минимум десетократно възвръщане на техните инвестиции.

Целта на всички проекти на Даниел е да се направят възможно най-малки промени в организацията, за да се постигнат максималните възможни резултати. Основната философия на програмите му е, че малки подобрения на точните места могат да доведат до големи подобрения в резултатите.

Ако Вие виждате познати предизвикателства, които стоят и пред Вашата организация, свържете се с Даниел сега, за да обсъдите създаването на Вашата търговска стратегия.