Въпрос към търговските мениджъри: какво е RR/RW?

@peoplefirstps.com

@peoplefirstps.com

Ако си търговски мениджър, в идеалния случай ти работиш в зоната RR/RW през повечето време. Това означава Right Results / Right Way – горе дясно. Получаваш желаните резултати, като вършиш работата по правилния начин, а не мамиш или предприемаш стъпки, които имат непредвидени последици.

В нашия пример за разпределение на целите правилният начин е този, който държи търговците мотивирани и силно стремящи се към постигане на целите. Правилният начин е този, който се основава на потенциала, а не на някакви произволни числа.

Търговските мениджъри могат да се окажат в блатото на RR/WW, за да получат правилните резултати на грешния път. Силният фокус върху резултатите може да ги подведе, за да възприемат подход „печелене на всяка цена“, оправдавайки правенето на нещата по грешен начин. Когато акцентът върху резултатите стане прекалено силен, начинът, по който вършиш работата си, ще изглежда по-малко важен от резултатите, които получаваш. Много внимавай тук!

Да бъдеш в долната лява кутия (WR/WW) означава, че не успяваш. Ако получаваш грешни резултати и вършиш нещата по грешен начин, промените са супер наложителни! Може да избереш какво да промениш, като започнеш с правилните неща. Това е най-добрата ти надежда, за да обърнеш нещата. В противен случай търговците вероятно ще напуснат екипа ти. В крайна сметка, компанията вероятно ще те освободи от тази позиция.

Последното поле (ляво горе) заслужава да се дискутира. WR/RW води до грешни резултати, въпреки че правиш нещата по правилния начин. Обикновено правилният път води до правилните резултати. Но това може да изисква време и постоянен фокус, за да стигнем до там. Натискът за резултати, нетърпението към процеса или липсата на подкрепа, водещо до непостоянство, може да те накарат да се откажеш от правилния начин. Ако това се случи, няма гаранция за резултати… ще останеш в квадрата WR/WW, преди да можеш да се преместиш в RR/RW … това са две стъпки към желаните резултати, в сравнение с едната, ако директно преминеш към RR/RW – полето в дясно.

Ако погледнем по този начин, възниква въпроса: Кой е твоят правилен начин да вършиш работата си?